HayMax – iti devine Aliat impotriva alergiei
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Perioada: 02 Octombrie – 18 octombrie 2015

Sectiunea 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul concursului “ HayMax – Devine Aliat impotriva alergiei” este S.C. AQUA Publis SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Calea Calarasilor, nr. 81, etajul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17780/2007, cod unic de inmatriculare RO22459838, si avand numar de operator de date personale 28553, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
1.2 Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii, denumit în cele ce urmează „Regulamentul Oficial”.
1.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.haymax.ro si www.info-regulamente.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau la Infoline 021 528 21 52
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.haymax.ro si www.info-regulamente.ro

Sectiunea 2 – Durata şi locul de desfaşurare al Concursului

2.1 Concursul se desfăşoară în perioada 02 Octombrie 2015, ora 10:00:00 – 18 Octombrie 2015, ora 23:59:59.
2.2 Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de web https://www.facebook.com/HayMax-615824665214916/timeline/

Sectiunea 3 – Drept de participare

Concursul este deschis oricărei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• Sa aiba domiciliul stabil în România;
• Sa aiba un cont activ de Facebook;
• Angajaţii organizatorului, ai distribuitorilor acestuia, angajaţii agentiei şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele de gradul 1 ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Sectiunea 4 – Regulamentul oficial al Concursului

4.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/HayMax-615824665214916/timeline
• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Calea Plevnei 50, sau la adresa de email concurs@haymax.ro.
• De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.528 21 52 ( tarif normal ), de luni pana vineri, intre orele 10:00-17:00 ( cu exceptia sarbatorilor legale ).
4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HayMax-615824665214916/timeline si pe site-urile www.haymax.ro si www.info-regulamente.ro
Sectiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare al concursului.
5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunea 3 de mai sus.
• Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Sectiunea 2 de mai sus.

Participantii trebuie:
• sa intre pe pagina de Facebook HayMax https://www.facebook.com/HayMax-615824665214916/timeline
• sa caute mesajul care face referire la acest concurs – si anume „HayMax – Devine Aliat impotriva alergiei! Tot ce trebuie să faci este să dai share la postare si sa lași un comentariu in care ne spui la ce esti alergic”.
5.2 Concursul se incheie in data de 18 Octombrie 2015, ora 23:59:59. Orice inscriere ulterioara acestei date este nevalida.
5.3 Participantii se pot inscrie o singura data in concurs raspunzand cerintei de mai sus.
5.4 Toate raspunsurile valide intra in extragere dupa terminarea concursului.
5.5 Pentru ca un raspuns sa fie valid trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
• Sa se incadreze in tema concursului;
• Sa raspunda cerintei „Lasă un comentariu cu răspunsul la întrebarea „HayMax – Devine Aliat impotriva alergiei! Tot ce trebuie să faci este sa dai share la postare si să lași un comentariu in care ne spui la ce esti alergic”.
• Sa contina un limbaj adecvat, fara a fi injurios sau cu continut pornografic, fara a face referiri politice, religioase, sexiste, xenofobe, rasiale.

Sectiunea 6. Premiile si valoarea premiilor

6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorti, 50 premii constand constand intr-o cutie de HayMax Aloe Vera. Valoarea individuala a premiului este de 49 lei, TVA inclus.

6.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 2450 lei, TVA inclus.

6.3 Premiile nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

Sectiunea 7. Procedura pentru validarea si acordarea premiilor

7.1 Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si vor avea loc la ora data 19 octombrie 2015.
7.2 La tragerile la sorti participa toate inscrierile valide inregistrate pe perioda de desfasurare a campaniei.
7.3 In cadrul acestei Campanii se va extrage cate 50 (cincizeci) potentiali castigator si cate o rezerva pentru potentialul castigator.
7.4 Potentialii castigatori nu vor fi validati si se va apela la prima rezerva in ordinea in care acestea au fost desemnate, in urmatoarele conditii:
• Daca potentialii castigatori nu au indeplinit toate conditiile din prezentul regulament;
• Daca potentialii castigatori nu pot sau nu vor sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul câştigat
• Daca datele de contact furnizate nu sunt reale si/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potentialilor castigatori in perioada relevanta si/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.
7.5 In cazul in care nici potentialii castigatori si nici rezervele aferente nu pot fi validate, premiile nu se vor acorda, ramanand in posesia Organizatorului.
7.6 Prin inscrierea in concurs, participantii isi asuma raspunderea ca datele corespunzatoare contului personal le apartin in totalitate. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau a unor date care apartin altor persoane.
7.7 Cele 50 de premii zilnice vor fi expediate prin curier catre participanti in maxim 5 zile de la validarea lor ca si castigatori; acestia vor semna, la livrare, procesul-verbal de predare-primire a premiului, care va fi returnat Organizatorului.
7.8 In cadrul concursului un participant nu poate castiga mai mult de un premiu.

Sectiunea 8 – Intrarea în posesia premiilor

8.1 Potentialii castigatorii care vor fi publicati la urmatoarele adrese:
– facebook https://www.facebook.com/HayMax-615824665214916/timeline
– pe site-ul www.haymax.ro
– pe site-ul www.info-regulamente.ro

8.2 Drept urmare, pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatorii trebuie sa contacteze Organizatorul in termen de 48 de ore lucratoare de la anuntarea castigatorilor si sa comunice pe adresa de e-mail concurs@haymax.ro urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon de contact, data nasterii, adresa unde urmeaza sa i se livreze premiul.
8.3 Premiile nu sunt transmisibile unor alte persoane.
8.4 Premiile ramase neacordate in cadrul Concursului vor ramane la dispozitia Organizatorului.
Sectiunea 9 – Angajamente
9.1 Participarea la această promoţie implică acceptul câştigătorului că numele, prenumele şi raspunsul castigator vor fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale pe pagina de Facebook HayMax sau pe site ul www.haymax.ro.

SECTIUNEA 10. RASPUNDERE

10.1 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

SECTIUNEA 11. DATELE CU CARACTER PERSONAL

11.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
11.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

11.3 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii , prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Organizator
AQUA Publis SRL